Er du et offer?

Hvis der er et eller andet menneske – eller flere mennesker – der har forvoldt dig skade, så skal du have erstatning. Det skal du bare lige være fuldkommen klar over. Og du kan være sikker på, at du får offererstatning. Du kan dog ikke være helt sikker på, hvornår du får erstatningen. Og det skyldes flere forhold: For det første skal der køres en retssag imod voldsmanden. Det kan være en langvarig proces. Faktisk kan det være en meget langvarig proces bare at forberede sagen, inden den kommer for retten. Derfor skal du væbne dig med tålmodighed. Og du har sikkert allerede væbnet dig med en god advokat, der ved alt om offererstatning – se her – og strafferetssager. Der er nemlig tale om en strafferetssag, som du er blevet involveret i.

Anmeldt og gerningsmand fundet

Du har anmeldt volden. Voldsmanden er blevet fundet, og politiet har rejst tiltale imod ham eller hende. Der skal føres bevis. Der skal afhøres. Du skal muligvis vidne i retten. Og det kan være meget ubehageligt at skulle stå ansigt til ansigt med en voldsmand. Så hvis du har en god advokat med speciale i offererstatning, som kan træde i dit sted, så er det perfekt.

Det er nemlig sådan, at dit krav om erstatning skal fremsættes under retssagen. Og der er mange forhold, som skal tænkes med ind i dit krav: Hvilken skade har du lidt? I hvor lang tid? Lider du stadig under skaden? Kommer du nogensinde til at blive totalt rask igen? Hvad har det kostet dig indtil videre i medicin og behandling? Hvad vil det komme til at koste dig i tabt arbejdsfortjeneste – eller i værste fald: tabt arbejdsevne? Dette er blot nogle af de forhold, som skal tænkes med i erstatningskravet. Og her er det, at advokaten kommer ind i billedet. En god advokat med offererstatning som speciale, har nemlig overblikket og erfaringen til at kunne få stillet dig de rigtige spørgsmål – og han vil som regel kunne forstærke dine krav, så du faktisk opnår en rimelig erstatning.

Husk dette

Det skal du altså huske: Din advokat er der for at hjælpe dig og varetage din interesse. Også selvom han eller hun har travlt med andre sager. Så: Når du kontakter en advokat for at få bistand, så skal du stille krav til ham. Du skal ikke være beskeden. Du skal fortælle så meget, du overhovedet kan, om overgrebet, du har været udsat for. Jo mere advokaten ved, desto stærkere står han i retssalen. Og det er nødvendigt, at han har alle mulige oplysninger, som du kan give ham, om hvad der skete og hvad du gjorde – eller ikke gjorde. Du skal ikke være bange for også at fortælle om den fejl, du måske lavede, da du blev overfaldet. Det kan have været i selvforsvar. Det kan også have været i naivitet. Det kan vi ikke vide. Og måske skal vi heller ikke have det at vide. Men din advokat skal vide det, så du kan få den offererstatning, du har krav på. Og ja, en advokat koster penge. Men den udgift vil ofte blive indregnet i den erstatning, du får.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *